fbpx

Dit is het privacybeleid van E-Volt Isolatietechniek B.V. In dit document wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat wij daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens E-VOLT ISOLATIETECHNIEK B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92271588 en is gevestigd aan Bennebroekerweg 577, 2135AA  te Hoofddorp. Verwerking van uw persoonsgegevens Als u gebruik maakt van de diensten van E-VOLT ISOLATIETECHNIEK B.V., verzamelen wij een aantal persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verkrijgen deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze website (u accepteert cookies) en/of doordat u met ons een overeenkomst aangaat of als u op een andere manier met ons communiceert (telefonisch, via Whatsapp of via e-mail). Doelen van de verwerking De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, hebben als doel:

 • Om contact met u op te nemen over de door u bestelde producten of het beantwoorden van uw vragen;
 • Om een afspraak in te plannen;
 • Om betalingen te verwerken;
 • Om onze partners aan te sturen in relatie tot het uitvoeren van een dienst ;
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst);
 • Om nieuwsbrieven te versturen;
 • Om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, diensten of andere wetenswaardigheden;
 • Om onze website en andere technische omgevingen (bijvoorbeeld onze servers) te onderhouden, beveiligen en verbeteren;
 • Om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van het doel: Algemene communicatie:

 • Contact- en NAW-gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u telefonisch of per e-mail vragen stelt.

Gegevens over uw energieverbruik Grondslag van de verwerkingen Het verwerken van persoonsgegevens mag volgens de AVG alleen als er een wettelijke grondslag voor bestaat. In ons geval doen wij dat op basis van de volgende grondslagen: Uitvoering van een overeenkomst Verkregen toestemming Gerechtvaardigd belang Bewaartermijnen De door ons verwerkte persoonsgegevens worden veilig bewaard zolang als dat het nodig is voor het doel waarvoor wij ze nodig hebben, of zolang als dit wordt voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving. Hierna worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd. Verwerking door derden E-VOLT ISOLATIETECHNIEK B.V. deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een door u afgenomen dienst en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Als met derden persoonsgegevens worden gedeeld die dat in opdracht van ons doen (zg. verwerkers), worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten om de zorgvuldige en veilige verwerking van uw gegevens te borgen. Verwerking buiten de EU/EER Alle door E-Volt Isolatietechniek B.V. verwerkte persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt. Beveiliging van uw persoonsgegevens E-VOLT Isolatietechniek B.V. neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de strenge autorisatie- en authenticatievereisten om in onze systemen te kunnen inloggen, de encryptie die wij bij uitwisseling gebruiken, en de uitgebreide monitoring en logging. Geautomatiseerde besluitvorming Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Uw rechten Omdat u uw persoonsgegevens met ons deelt, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie en aanvulling als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing als u wilt dat wij stoppen met het verwerken;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Wat deze rechten precies inhouden en wanneer ze soms beperkt zijn door wettelijke voorschriften, leest u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen.   Als u een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via [email protected]. E-VOLT ISOLATIETECHNIEK B.V.   zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.   Wijzigingen Privacybeleid E-VOLT ISOLATIETECHNIEK B.V. kan te allen tijde dit privacybeleid aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens van u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.   Versiedatum: 25 augustus 2023

Direct een offerte

Laat je gegevens achter en we gaan direct aan de slag met jouw offerte!

Plan direct een afspraak met één van onze adviseurs

Advies over een specifieke oplossing? Geef dit aan in de afspraak, dan koppelen we je direct aan de juiste adviseur.

Hidden

Volgende stappen: een e-mail add-on synchroniseren

Om het meeste uit je formulier te halen, raden wij je aan dit formulier te synchroniseren met een e-mail add-on. Voor meer informatie over je e-mail add-on opties, bezoek de volgende pagina: (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020). Belangrijk: verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.
Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Adres(Vereist)
Selecteer de dienst(en) die je nodig hebt...(Vereist)